Studnie głębinowe, szukanie wody...

HydroArtem zajmuje się wierceniem studni głębinowych, odwiertów pod pompy ciepła wraz z instalacjami systemów w budynkach. Posiada doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia pozwalające na wykonywanie odwiertów. Specjalistyczny sprzęt daje możliwość wykonywania prac nawet w najcięższych warunkach, także w skale – dolomicie, piaskowcu czy wapieniu. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu i stosowanym technikom, takim jak wiercenie na mokro i wiercenie na udar w skale możliwe jest sprawne wykonywanie odwiertów właściwie w każdym podłożu. Urządzenia wiertnicze, które zamontowane są na gumowych gąsiennicach wjedą w najtrudniesze miejsca odwiertu nie niszcząc przy tym działki. Firma przyjmuje zlecenia na wykonywanie studni głębinowych głównie z terenu Śląska, Małopolski i Podkarpacia, jako że na terenach tych występują bardzo zróżnicowane gleby, co przy pracach głębinowych wymaga wysokiego profesjonalizmu.

------- 1000
------- -------

wywierconych studnii

------- 100
------- -------

odwiertów rocznie

------- 10
------- -------

lat w branży

Nasze
usługi

Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie studni głębinowych w bardzo przystępnych cenach. Jeżeli potrzebujesz wody na swojej działce budowlanej, czy też chcesz korzystać z własnej prawie darmowej, a w dodatku zdrowej i czystej...

Przyłącze budowlane studni – zewnętrzne
Przyłącze budowlane studni głębinowej możemy wykorzystywać już na etapie budowy, urządzenia będą pracować na zasadzie włącz/wyłącz. Jest to opcja ekonomiczna, gdyż urządzenia...

Sposób wydobywania wód podziemnych zależy od głębokości, na jakiej znajduje się warstwa wodonośna. Wody zalegające głęboko pod powierzchnią Ziemi (wody głębinowe) ujmowane są za pomocą studni głębinowych – artezyjskich (działających na zasadzie...

Usługi minikoparką obejmują:

  • Drenaże fundamentowe
  • Wykopy pod przyłącza i sieci:

- wodne
- kanalizacyjne
- elektryczne
- gazowe

  • Przygotowanie terenu pod budowę
  • ...